TEMELJNO USPOSABLJANJE

Na tej strani in podstraneh najdete navodila in gradivo za izvedbo temeljnih tečajev za pionirja I, pionirja II, mladinca I ter mladinca II.
Gradivo za posamezno kategorijo najdete na podstraneh na levi strani.

Navodila za izvedbo tečaja

1. Pogoji za pristop k tečaju

 

Tečaj za pionirja I:

 • K tečaju za pionirja I lahko pristopi član društva, ki je star najmanj 6 let pod pogojem, da še nima opravljenega tega tečaja ali kateregakoli višjega tečaja.

Tečaj za pionirja II:

 • K tečaju za pionirja II lahko pristopi član društva, ki je star najmanj 9 let in ima opravljen tečaj za pionirja I pod pogojem, da še nima opravljenega tega tečaja ali kateregakoli višjega tečaja.

Tečaj za mladinca I:

 • K tečaju za mladinca I lahko pristopi član društva, ki je star najmanj 12 let in ima opravljen tečaj za pionirja II pod pogojem, da še nima opravljenega tega tečaja ali kateregakoli višjega tečaja.

Tečaj za mladinca II:

 • K tečaju za mladinca II lahko pristopi član društva, ki je star najmanj 14 let in ima opravljen tečaj za mladinca I pod pogojem, da še nima opravljenega tega tečaja ali kateregakoli višjega tečaja.

 

2. Prijava tečaja

 

Namen izvedbe kateregakoli tečaja iz prve točke teh navodil je potrebno prijaviti vsaj štirinajst (14) dni pred začetkom izvedbe na naslov mladina@gzl.si z naslednjimi podatki:

 • Društvo ali skupina društev, ki bodo izvajala tečaj
 • Datum pričetka izvajanja tečaja
 • Vodja tečaja
 • Lokacija izvajanja tečaja
 • Urnik tečaja s predavatelji (priloga)

 

3. Izvedba tečaja – po potrditvi v Vulkanu

 

 • Prijava tečajnikov na tečaj
 • Izdelava dnevnika tečaja (priloga)
 • Prenos gradiva za predavatelje (https://mladi-gasilec.si)
 • Izvajanje tečaja

 

4. Gradivo

 

 • Komisija za mladino je skupaj z zunanjimi sodelavci pripravila gradivo za izvajanje tečajev iz prve točke.
 • Gradivo je dostopno na spletni strani https://mladi-gasilec.si ali skladno s predhodnim dogovorom.
 • V gradivu je večino predavanj in smernic za predavatelje, nekateri se bodo še dodali.
 • Predavatelji se naj vsaj večino predavanja držijo zapisanega načrta, pri nekaterih predmetih pa je predvideno, da se dodajo podatki lokalnega društva ali društev

 

5. Preverjanje znanja

 

 • Po zaključku vseh rednih aktivnostih tečaja društvo opravi interno preverjanje znanja glede na odpredavano gradivo.
 • Preverjanje znanja na nivoju GZ Ljubljana je potrebno prijaviti najmanj 7 dni pred želenim terminom. Skladno s takratnim dogovorom bo na preverjanju znanja prisoten član Komisije za mladino in dva predstavnika iz društva. Kandidat bo izžrebal list s petimi vprašanji od katerih mora na tri vprašanja pravilno odgovoriti. Vprašanja bodo lahko teoretične ali praktične narave.

 

6. Zaključek

 

 • Po zaključku tečaja bo društvo skladno z dogovorom prejelo diplome o opravljenem tečaju.
© 2024 Komisija za mladino Gasilske zveze Ljubljana