Novice in obvestila

Likovno-fotografska razstava GZL 2020 (nagrajenci)

Letos je likovno-fotografska razstava potekala nekoliko drugače. Virtualno razstavo je v štirinajstih dneh obiskalo kar nekaj obiskovalcev, ki so tudi glasovali za svoje najljubše likovno ali fotografsko delo. Obiskovalci razstave so z svojimi glasovi prispevali 50 % ocene, preostalih 50 % pa so že pred objavo razstave prispevali člani Komisije za mladino Gasilske zveze Ljubljana. Razstavo si še vedno lahko ogledate na https://www.mladi-gasilec.si/razstava2020.

Rezultati so pretvorjeni v odstotke glede na prejete točke. Iz vsakega nivoja smo v račun vzeli 50 % celote.

Pionirji likovno:

 1. Mesto: Elizabeta Volovlek, PGD Nadgorica - Točke: 18,820 (KMGZL: 6,944, Obiskovalci: 11,876)
 2. Mesto: Neža Kovačič, PGD Tacen - Točke: 17,046 (KMGZL: 16,666, Obiskovalci: 0,380)
 3. Mesto: Vid Kač, PGD Podgorica Šentjakob - Točke: 15,248 (KMGZL: 2,777, Obiskovalci: 12,470)

Pionirji foto:

 1. Mesto: Ajda Barborič, PGD Stožice - Točke: 29,715 (KMGZL: 11,111, Obiskovalci: 18,604)
 2. Mesto: Maks Rožanc, PGD Nadgorica - Točke: 18,346 (KMGZL: 5,555, Obiskovalci: 12,790)
 3. Mesto: Brina Jager, PGD Sostro - Točke: 12,193 (KMGZL: 9,722, Obiskovalci: 2,470)

Mladinci foto:

 1. Mesto: Tija Magaš, PGD Lipoglav - Točke: 19,869 (KMGZL: 6,944, Obiskovalci: 12,925)
 2. Mesto: Klara Kos, PGD Podgorica Šentjakob - Točke: 18,482 (KMGZL: 6,944, Obiskovalci: 11,538)
 3. Mesto: Ana Bošnjak, PGD Podgorica Šentjakob - Točke: 14,678 (KMGZL: 0, Obiskovalci: 14,678)

Pripravniki foto:

 1. Mesto: Miha Zafošnik, PGD Vižmarje Brod - Točke: 50,701 (KMGZL: 25,000, Obiskovalci: 25,701)
 2. Mesto: Nejc Pugelj, PGD Vižmarje Brod - Točke: 49,299 (KMGZL: 25,000, Obiskovalci: 24,299)

 

Termin podelitve nagrad bomo sporočili naknadno.

Podelitev nagrad

 

Nagrajencem smo v sredo, 10. 3. 2021, podelil praktično nagrado, ki jo bodo lahko izkoristili v Woop trampolin parku.

Razstavo likovnih in fotografski del si lahko še vedno ogledate na naslovu https://mladi-gasilec.si/razstava2020/.

© 2024 Komisija za mladino Gasilske zveze Ljubljana